Saturday, July 13, 2024

वेदकोट नगरपालिकाको बजेट ९८ करोड ५७ लाख

प्रकाशित:

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकाले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ् । सोमवार नगर उपप्रमुख तुलसी जोशीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि अनुमानित कूल बजेट ९८ करोड ५७ लाख ६४ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँको अनुमानित बजेट वेदकोट नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको हो ।

जसमध्ये संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत १४ करोड ५० लाख, राजश्व वाँडफाडबाट १३ करोड २४ लाख, संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान चालु तर्फ कूल २८ करोड ७३ लाख ५९ हजार ५ सय, संघीय विशेष अनुदान अन्तर्गत प्राप्त ३ करोड, संघीय समपुरक अनुदान १ करोड २० लाख रहने अनुमान गरिएको छ् । त्यसैगरी प्रदेश सरकारवाट प्राप्त वित्तिय समानीकरण अनुदान १ करोड ३६ लाख २६ हजार, विशेष अनुदान अन्तर्गत प्राप्त १ करोड, सवारी साधन कर वाडफाँड शिर्षकमा प्राप्त ७८ लाख ८९ हजार रहने गरेर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ् ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर अन्तर्गत १ करोड, आगामि आर्थिक वर्षको लागि प्रक्षेपित आन्तरिक आयश्रोत तर्फ ३ करोड ९० लाख ११ हजार ४ सय ७५, चालु आर्थिक वर्षबाट खर्च नभई बाँकी रहन सक्ने अनुमानित रकम ६ करोड ८० लाख, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणतर्फ प्राप्त रकम २२ करोड अनुमान गरिएको छ् । त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू खर्च तर्फ कूल ७३ करोड ३३ लाख ४४ हजार ५ सय विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको छ भने, कूल पूँजीगत खर्च २५ करोड २४ लाख २० हजार ४७५ प्रस्ताव गरिएको छ् । स्थानीय तहहरूको कार्यान्वयन पश्चात जनताहरूमा धेरै अपेक्षाहरू बढेर आएको र वस्ती बस्तीहरुमा स्थानीय तहको अनुभूति पुर्याउनु पर्ने रहेको उपप्रमुख जोशीले बताएकी छिन्।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि हरेक वडाहरू समानुपातिक विकाशका लागि आवश्यक श्रोत सुनिश्चितता गरी सोही वडा अन्तर्गतबाट जनताहरूले प्रस्ताव गरी पठाइएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई छनौट गरिएको उनले बताइन् । वडा स्तरबाट प्राथमिकीकरण भइआएका आयोजनाहरूमा कूल ५ करोड २८ लाख वजेट विनियोजन गरिएको छ् । जनताका सबै अपेक्षाहरूलाई एकै वर्षमा सम्पूर्ण रूपमा संवोधन गर्न कठीन हुने भएकाले जनस्तरबाट छनौट भइआएको तर चालु आर्थिक वर्षका लागि वजेट विनियोजन हुन् नसकेका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई योजना बैंकको रुपमा सूचिकृत गरी प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारमा सिफारिस साथ पठाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ् ।

प्रत्येक वडा स्तरबाट सिफारिस भइआएका योजनाहरूको विवरण वार्षिक नगरसभा पुस्तिकामा उल्लेख गरिने छ् । समुन्नत एवम् समृद्ध नगर निर्माणको लागी जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु, कृषि, वन एवम् महिला विकासको क्षेत्रमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ् । त्यसैगरी शिक्षा शाखामा २५ लाख, स्वास्थ्य शाखामा ६० लाख, कृषि शाखामा ४० लाख र पशु सेवा शाखामा ३५ लाख बजेट विनियोजना गरिएको छ् भने, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखामा २० लाख, सूचना प्रविधि शाखामा २ लाख, उद्योग विकास शाखामा ५ लाख, सहकारी शाखामा ५ लाख, वन तथा वातावरणमा २ लाख, राजश्व शाखामा ३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको नगर उपप्रमुख् जोशाीले बताएकी छिन् ।

 

 

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार