Tuesday, April 16, 2024
HomeTagsसरकारले बिक्रिवितरणमा रोक लगाएको प्याष्टिकका माला बेचेर भारतिय ब्यापारि मालामाल खरिद गरेर प्रयोग गर्ने नेपालि कंगााल

सरकारले बिक्रिवितरणमा रोक लगाएको प्याष्टिकका माला बेचेर भारतिय ब्यापारि मालामाल खरिद गरेर प्रयोग गर्ने नेपालि कंगााल