Tuesday, February 27, 2024
HomeTagsनिर्वाचनमा विजयी भएको खण्डमा सुदूरपश्चिमले बढी भाग पाउने छ : प्रधानमन्त्री देउवा

निर्वाचनमा विजयी भएको खण्डमा सुदूरपश्चिमले बढी भाग पाउने छ : प्रधानमन्त्री देउवा