२०७९ माघ २४, मंगलवार |
Tuesday, February 7, 2023
HomeTagsप्रधानमन्त्री देउवाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै

प्रधानमन्त्री देउवाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै