Tuesday, July 23, 2024
HomeTagsकुनै पनि मान्छे भोकै र नाङ्गै बस्न नपरोस : गायक अमृत

कुनै पनि मान्छे भोकै र नाङ्गै बस्न नपरोस : गायक अमृत